INFORMACIJE

TERMINI ODRŽAVANJA INFORMACIJA
PREDMET RAZREDNIK DANI U SEDMICI SAT
I-1 Edina Sarić
I-2 Sanela Jahić-Salispahić utorak 16:00 - 18:00
II-1 Jasminka Hadžić utorak 17:30
II-2 Mervana Čuturić
III-1 Dženita Mirvić utorak 16:45 - 17:45
III-2 Adisa Begović-Karahodža srijeda 17:30
IV-1 Dalida Tantula utorak 18:20 - 19:10
IV-2 Arnela Kabahija
V-1 Samra Skokić-Hrnjičić četvrtak II smjena 17:00
V-2 Velida Polovina-Jusović ponedjeljak II smjena 16:45 - 17:30
VI-1 Belma Kepeš četvrtak II smjena17:30 - 18:20
VI-2 Majda Hadžić-Crnkić srijeda II smjena 17:30 - 18:20
VII-1 Alena Batistuti ponedjeljak I smjena 16:45 - 17:30
VII-2 Mirsad Korić srijeda II smjena 18:30 - 19:15
VIII-1 Ena Alibašić čertvrtak I smjena 18:00 - 18:45
VIII-2 Zineta Kolašinac utorak I smjena 17:30 - 18:30
IX-1 Selma Gotovac-Migalo petak 18:20 - 19:00
IX-2 Almedina Glođo utorak I smjena 18:30


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.