VIJEĆE RODITELJA

# Ime Prezime Funkcija
1 Alen Mirvić Predstavnik vijeća roditelja za I-1
2 Lejla Dibranin Predstavnik vijeća roditelja za I-2
3 Izmira Kurtalić Predstavnik vijeća roditelja za II-1
4 Tijana Mehmedović Predstavnik vijeća roditelja za II-2
5 Ibro Osmanović Predstavnik vijeća roditelja za III-1
6 Vildana Šatrović Predstavnik vijeća roditelja za III-2
7 Emira Starčević Predstavnik vijeća roditelja za IV-1
8 Berina Ćatić Predstavnik vijeća roditelja za IV-2
9 Adnan Spahić Predstavnik vijeća roditelja za V-1
10 Alena Koso Predstavnik vijeća roditelja za V-2
11 Azra Maljanović-Hrusemović Predstavnik vijeća roditelja za VI-1
12 Azra Čengić Predstavnik vijeća roditelja za VI-2
13 Sadžida Šarić Predstavnik vijeća roditelja za VII-1
14 Adisa Oputić Predstavnik vijeća roditelja za VII-2
15 Alma Aljović Predstavnik vijeća roditelja za VIII-1
16 Samra Radovović Predstavnik vijeća roditelja za VIII-2
17 Emira Džaka Predstavnik vijeća roditelja za IX-1
18 Senaida Konta-Đulić Predstavnik vijeća roditelja za IX-2

Obaveze članova vijeća roditelja

1. Da djeluje u interesu svakog djeteta u školi kao zajednici,

2. Da predlaže, učestvuje i animira roditelje u humanitarnim akcijama,

3. Da doprinosi poboljšanju uvjeta rada škole,

4. Da redovno i odgovorno prisustvuje sjednicama Vijeće roditelja,

5. Da informiše roditelje o zaključcima sa sastanaka Vijeća roditelja,

6. Da doprinosi razvoju obrazovnog i odgojnog sistema u školi,

7. Da aktivno učestvuje u poboljšanju uspjeha u učenju i vladanju u odjeljenju,

8. Da redovno predstavlja dešavanja u odjeljenju,

9. Da participira i animira roditelje u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promovišu odgojno-obrazovni rad u školi.O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.