KONTAKTVelešići 2, Sarajevo

Telefon direktor - +387 33 214 598

Telefon/fax pedagog - +387 33 214 584

pedagogica@osvh.edu.ba

Ime i prezime
E-mail
Poruka


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.