IZVEDBENI PLAN I PROGRAM

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM EKSKURZIJE ZA UČENIKE DEVETIH RAZREDA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI

Sarajevo, 15.3.2023. godine

pdf dokument


IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ŠKOLE U PRIRODI ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Sarajevo, 15.3.2023. godine

pdf dokument


ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE ZA REALIZACIJU EKSKURZIJE ZA UČENIKE IX RAZREDA

Sarajevo, 30.5.2023. godine

pdf dokument
O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.