IZVEDBENI PLAN

IZVEDBENOG PLANA I PROGRAMA EKSKURZIJE ZA UČENIKE DEVETOG RAZREDA ŠK. 2022/ 2023.GODINE

Sarajevo, 26.8.2022. godine

pdf dokument


IZVEDBENOG PLANA I PROGRAMA EKSKURZIJE ZA UČENIKE DEVETOG RAZREDA ŠK. 2021/ 2022.GODINE

Sarajevo, 28.4.2022. godine

pdf dokument
O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.