JAVNE NABAVKEPLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU


Sarajevo, 28.4.2023. godine

pdf
PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI U PERIODU OD 1.1. DO 31.3.2023. GODINE


Sarajevo, januar 2023. godine

pdf
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

pdf
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

pdf
ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ŠKOLE PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2020. GODINU


ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ŠKOLE PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2020. GODINU

pdf
ODLUKA O RASHODOVANJU OPREME I SITNOG INVENTARA ZA 2020.GODINU


ODLUKA O RASHODOVANJU OPREME I SITNOG INVENTARA ZA 2020.GODINU

pdf
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

pdf


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.