JAVNE NABAVKEPLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

pdf
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

pdf
ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ŠKOLE PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2020. GODINU


ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ŠKOLE PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2020. GODINU

pdf
ODLUKA O RASHODOVANJU OPREME I SITNOG INVENTARA ZA 2020.GODINU


ODLUKA O RASHODOVANJU OPREME I SITNOG INVENTARA ZA 2020.GODINU

pdf
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

pdf


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.