JAVNE NABAVKEOdlukao o izboru agencije - najboljeg ponuđača


Sarajevo, juni 2024. godine

pdf
Odlukao o izboru ponuđača javne nabavke udžbenika za učenike od I do IV razreda


Sarajevo, juni 2024. godine

pdf
Zahtjev za dostavu ponude za realizaciju ekskurzije za učenike IX razreda


Sarajevo, maj 2024. godine

pdf
Odlukao o pokretanju postupka javne nabavke udžbenika za učenike od I do IV razreda


Sarajevo, maj 2024. godine

pdf
Odluka o poništenju postupka javne nebavke udžbenika za učenike I do IV razreda - LOT 7


Sarajevo, maj 2024. godine

pdf
Odluka o izboru najboljeg ponuđača za LOT 6- Nabavka udžbenika


Sarajevo, maj 2024. godine

pdf
Odluka o izboru najboljeg ponuđača za LOT 5- Nabavka udžbenika


Sarajevo, maj 2024. godine

pdf
Odluka o izboru najboljeg ponuđača za LOT 4- Nabavka udžbenika


Sarajevo, maj 2024. godine

pdf
Odluka o izboru najboljeg ponuđača za LOT 3- Nabavka udžbenika


Sarajevo, maj 2024. godine

pdf
Odluka o izboru najboljeg ponuđača za LOT 2- Nabavka udžbenika


Sarajevo, maj 2024. godine

pdf
Odluka o izboru najboljeg ponuđača za LOT 1- Nabavka udžbenika


Sarajevo, maj 2024. godine

pdf
Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke udžbenika za učenike od I do IV razreda


Sarajevo, april 2024. godine

pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2024. godinu


Sarajevo, april 2024. godine

pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga organizacije i realizacije škole u prirodi


Sarajevo, mart 2024. godine

pdf
Odlukao o pokretanju postupka javne nabavke usluga škole u prirodi


Sarajevo, februar 2024. godine

pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za dostavljanje pripremljene hrane u školu za 2024. godinu


Sarajevo, januar 2024. godine

pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača usluga distribucije plina za grijanje


Sarajevo, januar 2024. godine

pdf
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. DODINU


Sarajevo, januar 2024. godine

pdf
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM


REGISTAR PODATAKA O JAVNIM NABAVKAMA KANTONA SARAJEVO

LINK
KANTON SARAJEVO JAVNE NABAVKE


PRETRAGA

LINK


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.