JAVNE NABAVKEURED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM


REGISTAR PODATAKA O JAVNIM NABAVKAMA KANTONA SARAJEVO

LINK
KANTON SARAJEVO JAVNE NABAVKE


PRETRAGA

LINK
PLAN JAVNIH NABAVKI U PERIODU ZA 2023. GODINU


Sarajevo, 28.4.2023. godine

pdf
PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI U PERIODU OD 1.1. DO 31.3.2023. GODINE


Sarajevo, januar 2023. godine

pdf


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.