PROPISI

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova


Sarajevo, 28.4.2023. godine

pdf dokument


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 13.10.2022. godine

pdf dokument


Pravilnik o radu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 19.8.2022. godine

pdf dokument


Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju


Sarajevo, 29.9.2022. godine

pdf dokument


Poslovnik o radu Konkursne komisije


Sarajevo, 6.6.2022. godine

pdf dokument


Poslovnik o radu školskog odbora


Sarajevo, 9.2.2022. godine

pdf dokument


Pravilnik o kućnom redu sa etičkom kodeksom JU OŠ "Velešićki heroji" (prečišćeni tekst)


Sarajevo, 31.12.2021. godine

pdf dokument


Pravilnik o sukobu interesa JU OŠ "Velešićki heroji" ne


Sarajevo, 29.12.2021. godi

pdf dokument


Pravilnik o radu školske biblioteke JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 15.11.2021. godine

pdf dokument


Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti i obezbjeđenju objekta


Sarajevo, 15.11.2021. godine

pdf dokument


Pravilnik o video nadzornom sistemu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 15.11.2021. godine

pdf dokument


Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 14.11.2019. godine

pdf dokument


Plan sigurnosti ličnih podataka JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 4.5.2017. godine

pdf dokument


Pravila škole JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 19.1.2016. godine

pdf dokument


Poslovnik o radu školskog odbora


Sarajevo, 24.2.2005. godine

pdf dokument


Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke


Sarajevo, ...............

pdf dokument
O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.