PROPISI

Sistematizacija radnih mjesta


Sarajevo, 22.8.2022. godine

pdf dokument


Pravilnik o radu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 23.5.2022. godine

pdf dokument


Pravilnik o radu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 29.9.2021. godine

pdf dokument


Sistematizacija radnih mjesta


Sarajevo, 29.9.2021. godine

pdf dokument


Sistematizacija radnih mjesta


Sarajevo, 30.10.2020. godine

pdf dokument


Pravilnik o radu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 29.10.2020. godine

pdf dokument


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 3.2.2020. godine

pdf dokument


Pravilnik o kućnom redu sa etičkom kodeksom JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 14.11.2019. godine

pdf dokument


Pravilnik o radu JU OŠ "Velešićki heroji" (prečišćeni tekst)


Sarajevo, 22.5.2019. godine

pdf dokument


Poslovnik o radu školskog odbora


Sarajevo, 22.3.2018. godine

pdf dokument


Pravilnik o postupku direktnog sporazuma


Sarajevo, 3.2.2015. godine

pdf dokument
O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.