KATALOZI

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

pdf dokument


Engleski jezik

pdf dokument


Matematika

pdf dokument


Ispitni katalozi pitanja za polaganje eksterne mature u školskoj 2023/24. godini na stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Link
O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.