Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

JU OŠ "VeleŠiĆki heroji"

Naša misija!!!

Širiti spoznaje o značaju partnerskih odnosa u odgoju i obrazovanju, prateći savremene tokove u osposobljavanju i usmjeravanju, te pružanju podrške djeci i roditeljima. Učenicima nuditi i prenositi znanja njegujući timski, multidisciplinarni i interaktivni rad.

Naša vizija!!!

- Biti vodeća institucija u odgoju i obrazovanju.

- Njegovati prirodno i društveno naslijeđe.

- Pratiti savremene tokove društva s ciljem unapređenja postojećih odnosa.

- Stvaranje kvalitetnih odnosa u skladu s promjenama u edukativnom, socijalnom i društvenom okruženju.

O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.
Stanovnici naselja Velešići dugi niz godina priželjkivali su školu. Zahvaljujući pomoći dobrih ljudi i razumijevanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sagrađen je savremeno opremljen objekat.

Škola je započela svoju odgojno-obrazovnu misiju 1.9.1998. godine. Danas u procesu tranzicije, u procesu promjena širokih razmjera, težimo uhvatiti korak sa svjetskim standardima i zakonitostima. Škola je u proteklom periodu postala poznata prema postignućima svojih učenika/ca i uposlenika/ca, njihovoj originalnosti i kreativnosti. Škola se opredjelila da ima aktivnu ulogu u društvenom okruženju. Nastojimo biti demokratska škola, bliska životu, u kojoj je ugodno učiti i raditi. Omogućiti učenicima da u ozračju tolerancije i saradničkih odnosa steknu kompetencije potrebne za daljnje školovanje i uključivanje u svijet rada i društvo znanja. Red, rad, etičko djelovanje su najvažnija mjerila kvalitete čovjeka, a to su naše vrijednosti.

 

 

 

Uprava

 

Naša vodilja!!!

Imati zadovoljne učenike, roditelje i zaposlenike uz razvijeno partnerstvo i uzajamno poštovanje.

 

pedagog-psiholog škole
Mirsada Hadžić

 

sekretar škole
Nataša Jovetić

 

 

 

 

Kabineti

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

ProduŽeni boravak

Produženi boravak je cjelodnevni boravak učenika u školi od 7:00 do 17:00 sati, sa uključena tri obroka. Boravak okuplja djecu od prvog do četvrtog razreda. Ciljevi ove vrste programa su u potpunosti usmjereni na djetetovu socijalizaciju, na razvoj tjelesnih, intelektualnih i emocionalnih sposobnosti, oblikovanje moralnih i estetskih vrijednosti.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

INFORMATOR

ŠKOLSKA 2016/2017. GODINA

RASPORED

60% Complete

ZA UČENIKE

60% Complete

ZA RODITELJE

60% Complete

PRAVILNICI

 

 

 

OGLASNA PLOČA

JU OŠ „VELEŠIĆKI HEROJI“ SARAJEVO

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se roditelji da će se upis školskih obveznika u I razred osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu vršiti u periodu od 01.04. do 30.04.2017. godine, u sljedećim terminima: ponedjeljak od 11:00 – 18:30 sati i utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8:00 – 15:30 sati.
Školskim obveznicima smatraju se sva djeca koja do 01.03.2017. godine navršavaju 5 i po godina života.

Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:
1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
2. Ljekarsko uvjerenje,
3. Potvrda o pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja

Ovlašteno lice

Jasna Nikšić

AKTUELNOSTI

ŠKOLSKA 2016/2017. GODINA

60% Complete

JAVNE NABAVKE

GALERIJA

KONTAKT

 

Telefon/fax

033/214-598

e-mail

osvh@bih.net.ba

web adresa

www.osvh.edu.ba

Adresa

Velešići 2